ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2568